Reklamovanie tovaru

Potrebujete tovar vyreklamovať?

UPS!!!
Môže sa stať, že k poškodeniu obalu alebo aj samotného tovaru dôjde počas prepravy. Pokiaľ pri preberaní tovaru zistíte poškodenie obalu, skontrolujte kompletnosť zásielky, prípadne skontrolujte neporušenosť tovaru. Ak je tovar mechanicky poškodený, zásielku nepreberajte a vypíšte s prepravcom Protokol o škode. Zároveň Vás žiadame o bezodkladnom informovaní mailom na info@ikacollections.sk, aby sme sa o tejto skutočnosti dozvedeli čo najskôr a mohli ju urýchlene riešiť. Následne Vás budeme kontaktovať o ďalšom postupe. Ak zistíte poškodenie až po prebraní tovaru, oznámte nám túto skutočnosť prostredníctvom formuláru nižšie. Tovar čo najskôr zašlite na adresu: Ika Medical s.r.o., A. Hlinku 6433/115, 921 01 Piešťany, Slovensko.

Reklamácia tovaru v záručnej dobe?

Pokiaľ sa na Vašom tovare vyskytla vada, na ktorú sa vzťahuje záruka, vyplňte prosím formulár uvedený nižšie a reklamovaný tovar pošlite, alebo osobne doručte na adresu: Ika Medical s.r.o., A. Hlinku 6433/115, 921 01 Piešťany, Slovensko. Reklamáciu vybavíme do 30 dní, tovar nevymieňame. V prípade odstrániteľnej vady tovar opravíme a ak sa tovar nebude dať opraviť, vrátime Vám peniaze na Váš bankový účet. Tovar nám pošlite prosím čistý a vypratý, inak nemusí byť vyreklamovaný. Záručná doba na všetok tovar v našej ponuke je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Reklamáciu uplatnite ihneď a bez zbytočného odkladu a reklamovaný tovar ďalej nepoužívajte.

V prípade akýchkoľvek otázok, pripomienok a návrhov nás neváhajte kontaktovať.

Radi Vám pomôžeme. Váš tím Ika Medical Collections